ساخت آپازتمان های مسکونی در بابلسر

کار ما ساختن رویای شماست

Call 444 1 2489

برای اطلاع از آپارتمان های مسکونی موجود یا پیش فروش تماس بگیرید

معرفی

همچون خود شما به سلامتتان می اندیشیم !

ما در گروه ساختمانی T&G با آگاهی از دانش روز مهندسی ساختمان،  همواره مقید به رعایت قواعد فنی و مهندسی بوده و بدون هیچ گونه چشم پوشی کلیه اصول مورد نیاز برای نیل به سازه های ایمن و کارارا را به صورتی دقیق و موشکافانه به انجام میرسانیم!

ما اینجاییم!

موقعیت دفتر مرکزی گروه T&G روی نقشه اینجاست.

انتخاب کنید کدام سبک را می پسندید‌!

بر اساس سلیقه شما آپارتمانتان به سبک مدرن یا کلاسیک طراحی و اجرا می گردد. همچنین می توانید با خرید واحد خام بر اساس علاقه خودتان آپارتمانتان را طراحی نمایید.

Testimonials

Happy Faces

Rem ridi culus pharetra eligendi labore nulla explicabo sem! Modi ipsa, dolores cupiditate elementum molestias dis animi.

Rem ridi culus pharetra labore nulla expli cabo sem! Modi ipsa, dolores cupiditate elemen tum.

Jane Foster, NY

Rem ridi culus pharetra eligendi labore nulla expli cabo sem! Modi ipsa, dolores cupiditate.

Mike Ross, WD

Rem pharetra labore eligendi nulla expli cabo sem! Modi ipsa, dolores elemen tum eligendi.

Veronica Cullen, MH

مایلید از قبل به صورت مجازی واحدتان را بازدید کنید؟

Cons!